השכרת מסוק לצילום

טיסות צילום צילום מהאוויר מצריך מסוקים המתאימים לצילום
המסוק מאפשר חיבור מתקני צילום ומצלמות ומאפשר צילומי אוויר מכל הסוגים
אנו דואגים לאישורים הנדרשים ולתיאום מול רת”א ובטחון שדה
הטייסים המסחריים של פרייבט ג'ט תעופה מטיסים את טיסות הצילום
המצריכות מיומנות רבה